De letters DISC geven aan:

Direct en Dynamisch

D-types willen graag direct benaderd worden. Ze willen de bottom line, de voordelen en de resultaten horen en de details alleen waar nodig. Ze stellen vooral WAT VRAGEN. Ze zoeken DOELEN, CONTROLE en UITDAGING, willen leiding geven en bepalen graag de gang van zaken.

Inspirerend & interactief

I-types willen graag POSITIEF benaderd worden. Ze lopen harder door complimenten, PUBLIEKE erkenning, plezier, tonen van gevoel en enthousiasme. Ze stellen WIE VRAGEN en kennen veel mensen. Ze hebben veel ideeën en gevoel voor humor. Ze communiceren als de beste.

Sociaal & Stabiel

S-Types willen graag RELATIONEEL benaderd worden. Ze zijn vriendschappelijk en gemoedelijk. Ze stellen HOE VRAGEN en hebben tijd nodig om RUSTIG aan veranderingen en nieuwe ideeën te wennen. Ze werken graag SAMEN en stellen zich DIENSTBAAR op.

Correct en Consciëntieus

C-types willen graag een ANALYTISCHE benadering van zaken. Ze zoeken objectiviteit, FEITEN, KWALITEIT, en grondigheid, zonder gehaastheid. Ze stellen WAAROM VRAGEN en gebruiken LOGICA als norm. Ze zwichten niet voor een emotioneel appel maar gaan voor het beste. Bij iedereen is er een mengeling van de vier gedragingen aanwezig die, afhankelijk van de situatie en de omgeving, kunnen afwijken.

Bestel uw PPA XL

niet tevreden? 100%geld terug garantie

Persoonlijkheid op schrift

De persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken die aan een persoon kunnen worden toegekend.
Dit geheel van eigenschappen bepaalt dan weer de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hij denkt en waardoor hij gemotiveerd zal worden.

De persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken die aan een persoon kunnen worden toegekend.
Dit geheel van eigenschappen bepaalt dan weer de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hij denkt en waardoor hij gemotiveerd zal worden.

De persoonlijkheid wordt ook omschreven als het unieke en stabiele patroon van psychologische- en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt.
Eenvoudig uitgedrukt: de manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont, noemen we persoonlijkheid.

De Persoonlijke Profiel Analyse van Thomas International geeft u een schriftelijk vastgelegde documentatie van iemands persoonlijkheid en werkgedrag.

Bestel uw PPA XL

Dominantie

ACTIEF

Invloed

Vermijdt:

 • Falen

Kenmerkend:

 • Direct in de communicatie
 • Werkt het liefst alleen
 • Houdt van snelheid
 • Egogericht
 • Heeft grote prestatiedrang
 • Weetgierig
 • Wil graag wedijveren
 • Neigt tot handelen zonder overleg
 • Gebrek aan uitdaging leidt tot verlies van interesse

Motivatoren:

 • Uitdaging
 • Gezag en macht
 • Respect en ontzag
 • Geld en materiële zaken
 • Geen beperkingen

Waarde van de organisatie:

 • Resultaten boeken
 • Actie initiëren
 • Uitdagingen aangaan
 • Nieuwe mogelijkheden verkennen
 • Beslissingen nemen
 • Status quo in twijfel trekken
 • Oplossen van problemen
 • Zichzelf en anderen uitdagen
 • Bevoegdheden als vanzelfsprekend nemen
 • Het creëren van pasklare oplossingen

Vermijdt:

 • Afwijzing

Kenmerkend:

 • Zeer geïnteresseerd in mensen
 • Vindt het lastig anderen terecht te wijzen
 • Zeer communicatief en spraakzaam
 • Denkt mensen te kunnen doorgronden
 • Vindt zakelijke belangen ondergeschikt aan mensen
 • Optimistisch
 • Heeft altijd argumenten klaar
 • Trekt soms voortijdig conclusies
 • Neigt problemen of situaties te onderschatten
 • Beïnvloedt en laat zich beïnvloeden

Motivatoren:

 • Omgaan met mensen
 • Goede geldelijke beloning
 • Erkenning en waardering
 • Democratische verhoudingen

Waarde van de organisatie:

 • Een positieve indruk maken
 • Overredingskracht
 • Het motiveren tot actie
 • Het genereren van enthousiasme
 • Onderhoudende communicatiestijl
 • Optimisme uitstralen
 • Netwerken
 • Commitment teweegbrengen
 • Het moreel versterken
 • Interesse tonen in anderen
 

Vermijdt:

 • Conflict

Kenmerkend:

 • Wil zich specialiseren
 • Kan gedetailleerd werk verrichten
 • Is kritisch en laat zich niet makkelijk beïnvloeden
 • Vertrouwt op regels en procedures
 • Kan kritiek op het werk persoonlijk opvatten
 • Tracht confrontaties diplomatiek op te lossen
 • Houdt niet van ondoordachte veranderingen
 • Heeft moeite met emoties
 • Kan zich onnodig zorgen maken
 • Baseert beslissingen op feitelijke informatie

Motivatoren:

 • Structuur en orde
 • Duidelijke referentiekaders
 • Erbij horen, maar er niet in opgaan
 • Specialisme en professionaliteit

Waarde van de organisatie:

 • Concentreren op detail
 • Werken onder gecontroleerde omstandigheden
 • Diplomatieke benadering
 • Het beoordelen van problemen en risico
 • Kwaliteit en richtlijnen afdwingen
 • Bewaken en controleren
 • Fouten opsporen
 • Diepgaande analyses maken
 • Het verbeteren van maatstaven
 • Feiten verzamelen

Vermijdt:

 • Onzekerheid

Kenmerkend:

 • Is geduldig en aandachtig
 • Geeft niet gemakkelijk op (harde werker)
 • Werkt graag in een team
 • Onderhoudt nauwe relaties met kleine groep
 • Heeft een betrouwbare en praktische werkwijze
 • Heeft geen bezwaar tegen routinematig werk
 • Voert plannen consequent uit
 • Spreekt ongenoegen niet snel uit
 • Heeft moeite met veranderingen, vertrouwt op ervaring
 • Bepaalt het eigen werktempo

Motivatoren:

 • Oprechtheid en welgemeende waardering
 • Rustige werkomgeving
 • Zekerheid van een vast inkomen
 • Eigen vaste werkplek

Waarde van de organisatie:

 • Ervaring opdoen
 • Aandachtig werken aan de opdracht
 • Stabiele factor in hectische omgeving
 • Taken op grondige wijze afronden
 • In stand houden van beproefde werkwijzen
 • Werken volgens vaste planning
 • Oplossen van problemen
 • Anderen ondersteunen
 • Servicegerichte instelling
 • Aandachtig luisteren

Conformiteit

RE-ACTIEF

Stabiliteit

Ratio

SOCIAAL-EMOTIONEEL